အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Date : 18 January, 2017
16121918_826980177442175_211121105_o

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း _________________________________________________________________ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှ Local Area Network Installation လုပ်ငန်းအတွက်

More…

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Date : 6 December, 2016
15368735_803125989827594_937586051_o

  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း _________________________________________________________________ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်   ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှ Dell PowerEdge

More…