နေပြည်တော်ရှိ ဝန်ကြီးဌာနများမှ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂) တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း


Date : 13 December, 2018

English Proficiency Upgrading Course (2) တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(အရာထမ်း) English Proficiency Upgrading Course (2) တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(အမှုထမ်း) English Proficiency Upgrading

More…

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန(ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ) ပါမောက္ခ/တွဲဖက်ပါမောက္ခ ရာထူးတိုးပြောင်းစာရင်းချုပ်


Date : 30 November, 2018

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန(ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံ) ပါမောက္ခ/တွဲဖက်ပါမောက္ခ ရာထူးတိုးပြောင်းစာရင်းချုပ်