‘၂၀၁၈-၂၀၁၉’ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများအားလုံးနှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအားလုံး သိရှိလိုက်နာရမည့်အချက်များ


Date : 22 May, 2018

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ လေ့ကျင့်ရေးအထက်တန်းကျောင်း (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ပညာသင်နှစ်၊ သူငယ်တန်းဝင်ခွင့် စိစစ်ရွေးချယ်လက်ခံသည့်မူနှင့် ဝင်ခွင့်ရစာရင်း


Date : 17 May, 2018

 

(၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂၆/၂၀၁၆) တွင် MOE Mailများ စတင်သုံးစွဲရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်


Date : 10 January, 2017

MOE Mail သုံးစွဲသူများ သိရှိလိုက်နာရမည့်အချက်များမှာ- ၁။         Official Mail Account များအား ရုံးကိစ္စများဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂။         Personal Mail

More…