၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက္ကသိုလ်များသို့ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း


Date : 4 October, 2018

မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့် စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ကြေညာခြင်း မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ် ( ၁ မှ ၃၀ဝ ထိ) အမှတ်စဉ် ( ၃၀၁

More…

မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များနှင့် ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်များ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စာရင်း ကြေညာခြင်း


Date : 1 October, 2018

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများမှ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(၂၉)ကျောင်းနှင့် ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်(၂၄) ကျောင်းတို့၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်အသီးသီးသို့

More…

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် သီးခြားဝင်ခွင့်ခေါ်ယူသည့် တက္ကသိုလ်(၁၁)ကျောင်း၏ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း


Date : 29 September, 2018

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် သီးခြားဝင်ခွင့်ခေါ်ယူသည့် တက္ကသိုလ်(၁၁)ကျောင်း၏ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ၁။     ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများစာရင်း ကျောင်းသူများစာရင်း ၂။ မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ၃။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ၄။

More…

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖွင့်လှစ်မည့် English Language Proficiency Upgrading Course သင်တန်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အမှတ် ကြီး၊ ငယ်စဉ် စာရင်း


Date : 30 August, 2018