(၇)ကြိမ်မြောက်အာဆီယံသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးအဆင့် အလွတ်သဘော အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက် ခြင်း


Date : 2 December, 2012
IMG_096333

နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ၁၁ Krabi Initiative ၏ thematic thrusts များနှင့်အညီ အစုအဖွဲ့များ တည်ထောင်ခြင်းဖြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ရန်၊ အစုအဖွဲ့များအားမတည်ထောင်မီပထမဦးစွာKrabi Initiative

More…