အရည်အသွေးအခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကလိုအပ်သော ဥပဒေများပြဌာန်းရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ညှိနှိုင်းစည်းဝေး


Date : 14 June, 2013
IMG_0035

နိုင်ငံတော်၌ ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းများသည် အရည်အသွေးပြည့်မီမှုရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်မှသာ အာဆီယံ Integration ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် နိုင်ငံတကာသို့ တင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံ၌ရှိသည့် ပစ္စည်းများ

More…