အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များဆိုင်ရာစည်းဝေး


Date : 2 October, 2013
IMG_0045

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အဖွဲ့ (World Intellectual Property Organization-WIPO)မှ ဥပဒေကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ ပူးပေါင်း၍ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေများတွင်ပါရှိသည့် အရေးယူမှု ပြဋ္ဌာန်းချက်များဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို

More…