သတင်းအချက်လက်နှင့် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုး


Date : 31 October, 2013
IMG_0040

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်း(လှိုင်)တွင် ဖွင့်လှစ် ထားရှိသော အိန္ဒိယ-မြန်မာ သတင်းအချက်လက်နှင့် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရေး (India-Myanmar Centre for Enhancement of Information Technology Skills-

More…