တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် နည်းပညာအထောက်အကူပြု ဗဟိုဌာနများဆွေးနွေး


Date : 11 December, 2013
IMG_0117

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အဖွဲ့ (World Intellectual Property Organization-WIPO)တို့ ပူးပေါင်းစီစဥ်မှုဖြင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် နည်းပညာ အထောက်အကူပြု ဗဟိုဌာနများ (Technology and Innovation Support

More…