တစ်ဦးချင်းစီ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်နှင့် စာတွေ့၊ လက်တွေ့ ဆက်စပ်မှု မိမိတို့ရရှိလာသော အတွေ့အကြုံများကို လက်ဆင့်ကမ်း


Date : 11 March, 2014
IMG_0150

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က ပုသိမ်မြို့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်တို့ကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နံနက်ပိုင်းတွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရှိ

More…