စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့် စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း


Date : 23 June, 2014
IMG_5707

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာဘရွှေသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၃) ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ စုဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသော စက်မှု

More…