ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗဟန်းနယ်မြေ)နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)သို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး


Date : 16 January, 2015
IMG_9279

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗဟန်းနယ်မြေ)သို့ ရောက်ရှိပြီး ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)သို့ ရောက်ရှိကာ

More…