ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဗိသုကာဆိုင်ရာ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ISO လက်မှတ်ရရှိ


Date : 26 January, 2015
IMG_9762

ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျှက်ရှိသော အင်ဂျင်နီယာနှင့် ဗိသုကာ ဆိုင်ရာဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ BUREAU VERITAS မှ ISO 9001-2008 (Provision of Undergraduate Engineering

More…