ဝန်ကြီးဌာန၏ Staff Database လျင်မြန်အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး


Date : 13 May, 2015
IMG_003

နိုင်ငံတော်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် e-Government စနစ် ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Civil Service ID စနစ် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ဝန်ကြီးဌာန၏ Staff

More…