အမျိုးသားအဆင့် IT ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ MCPA Quiz 2015 (National Level) ပြိုင်ပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား


Date : 3 October, 2015
????????????????????????????????????

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်တို့ ပူး‌ပေါင်းကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ICT လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အထောက်အကူဖြစ်သည့် အမျိုးသားအဆင့် IT ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ ဖြစ်သည့် MCPA Quiz

More…