မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား


Date : 5 October, 2015
????????????????????????????????????

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (Information and Communication Technology-ICT) တိုးတက်လာစေရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင် ပညာရေးအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ပျိုးထောင်ရန်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ICT နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်ကြားမှုများ၊ သင်ယူမှုများနှင့်

More…