(၁၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခြင်း


Date : 11 November, 2015
pho1

(၁၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေး၊ (၇၀) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေး များကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့မှ

More…