ဓာတုလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်(CWC)ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (၁/၂၀၁၆) အစည်းအ‌ေ၀း


Date : 26 February, 2016
????????????????????????????????????

ဓာတုလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် (Chemical Weapons Convention – CWC) ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (၁/၂၀၁၆) အစည်းအ‌ဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၆) ရက်နေ့

More…

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော လမ်းညွှန်ချက်များဆိုင်ရာ သင်တန်းနည်းပြဆရာများသင်တန်း


Date : 24 February, 2016
????????????????????????????????????

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights (ECAP III) တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အား အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်

More…

National Spatial Data Infrastructure – NSDI စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ စတုတ္ထအကြိမ်အစည်းအဝေး


Date : 17 February, 2016
????????????????????????????????????

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာနတို့မှကြီးမှူးပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Center of the International Cooperation for Computerization –

More…

ဇီဝလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေး စာချုပ် အမျိုးသားအဆင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး


Date : 11 February, 2016
????????????????????????????????????

ဇီဝလက်နက်တားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ် (Biological Weapons Convention – BWC) အမျိုးသားအဆင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေးအဖွဲ့ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့

More…