နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး


Date : 4 July, 2016
????????????????????????????????????

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၁ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး ကဏ္ဍသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လျက်ရှိပြီး နည်းပညာနှင့်သက်မွေး ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာအသီးသီးနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန်

More…