အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Date : 6 December, 2016
15368735_803125989827594_937586051_o

  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း _________________________________________________________________ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်   ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှ Dell PowerEdge

More…