တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေး၌ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများအကြောင်းအကြံပေးခြင်းနှင့် သင်တန်း၏နောက်ဆက်တွဲ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း


Date : 23 October, 2017
DSC_0804

နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၃    ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်‌အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာစီးပွားရေး၌ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများအကြောင်းအကြံပေးခြင်းနှင့် သင်တန်း၏ နောက်ဆက်တွဲ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

More…