ကျောင်းပြင်ပရောက် ကလေးများအခြေအနေ လေ့လာအကဲဖြတ်သည့် သုတေသန လုပ်ငန်းတွေ့ရှိချက်ကို အသိပေးဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်းရေးဆွဲခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ


Date : 29 March, 2018
4

နေပြည်တော် မတ် ၂၉ ကျောင်းပြင်ပရောက် ကလေးများအခြေအနေကို လေ့လာအကဲဖြတ်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်း ကနဦးတွေ့ရှိချက်များကို အသိပေး ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်မည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ ညှိနှိုင်းရေးဆွဲခြင်း

More…