နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် ဒုတိယ (၁)နှစ်တာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန


Date : 10 April, 2018
10-04-2018 update

မူလတန်းပညာရေးဟာ ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အခြေခံအုတ်မြစ် တွေ့ဆုံမေးမြန်း – ခင်ရတနာ၊ ဓာတ်ပုံ – မေဦးမိုး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်သူ့အတွက် အဓိက တာဝန်ဖြစ်သော လူသားအရင်းအမြစ်

More…


Date : 10 April, 2018
Untitled-4 copy

နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် ဒုတိယ (၁)နှစ်တာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန