ကျောင်းအရည်အသွေးအာမခံမှု စံသတ်မှတ်ချက်အညွှန်းဘောင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးသူ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ


Date : 14 November, 2018
7

နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၄ မြန်မာ့ပညာရေး အရည်အသွေးမြင့်မားရေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (Myanmar Education Quality improvement Program- My-EQIP)က ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊

More…