၁၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မြားပစ်ပြိုင်ပွဲဆုရရှိမှုများ


Date : 15 December, 2018
????????????????????????????????????

  နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ၁၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး မြားပစ်ပြိုင်ပွဲဆုရရှိမှုများ Recurve Women Individual ………………………………………………

More…

၁၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲဆုရရှိမှုများ


Date : 15 December, 2018
????????????????????????????????????

  နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ၁၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲဆုရရှိမှုများ အမျိုးသား မီတာ( ၅၀ဝ၀ )အပြေးပြိုင်ပွဲ

More…

၁၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပီတန်းပြိုင်ပွဲဆုရရှိမှုများ


Date : 15 December, 2018
????????????????????????????????????

    နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ၁၉ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပီတန်းပြိုင်ပွဲဆုရရှိမှုများ ပီတန်းပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီး (ပထမ)လာအို (ဒုတိယ)မြန်မာ

More…