ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ KfW တို့အကြား TVET Reform Program Phase II ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်နှင့် သီးခြားသဘောတူညီချက် များအား လက်မှတ်ရေးထိုး


Date : 2 July, 2019
p1

နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် အစီအစဉ် (၂) (TVET Reform Program Phase

More…