Date : 24 July, 2019
DSC_1205

မည်သည့်ခွဲခြားမှုမျှမရှိဘဲ ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

မည်သည့်ခွဲခြားမှုမျှမရှိဘဲ ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ


Date : 24 July, 2019
DSC_1205

နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၄ လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေးဆိုင်ရာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (မသန်စွမ်းကလေးများအတွက် အကျုံးဝင်မှု) Seminar on Inclusive Education-Inclusion for Chil-dren with Disabilities

More…