Date : 7 October, 2019
2

English Language Course for Ministry Staff (Upper Intermediate Level)” သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ

English Language Course for Ministry Staff (Upper Intermediate Level)” သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ


Date : 7 October, 2019
4

နေပြည်တော် ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာ ၇ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှ အရာထမ်းဝန်ထမ်းများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရေးသင်တန်း (Upper Intermediate Levelအဆင့်) သင်

More…