(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်မှ Network ပစ္စည်းများ၊ Software၊ Security Licenseများဝယ်ယူရန် တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ


Date : 16 March, 2020