လက်တွေ့သင်ကြားမှုများအား ပိုမိုထိရောက်စွာ သင်ကြားပေးကြရန်နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်


Date : 9 March, 2014

IMG_0153

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးသည် မတ်လ ၈ ရက်တွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)၌ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)မှ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ဌာနမှူးများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှုစနစ်များတွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာရပ်များကို ထဲထဲဝင်ဝင်အသုံးပြုကြရန်၊ ဌာနအလိုက်၊ ကျောင်းအလိုက် စီမံချက်(Plan) များထားရှိပြီး ထိုစီမံချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားကြရန်၊ လက်တွေ့သင်ကြားမှုများအား ပိုမိုထိရောက်စွာ သင်ကြားပေးကြရန်နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ စဥ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင် သွားကြရန်၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ပြည့်စုံစွာရေးဆွဲပြီး ထိုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအတိုင်း သင်ကြားပေးကြရန် လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။Bookmark the permalink.

Comments are closed.