အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Date : 18 January, 2017

16121918_826980177442175_211121105_o

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

_________________________________________________________________

၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှ Local Area Network Installation လုပ်ငန်းအတွက် အောက်ပါအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူပါသည်−

16121918_826980177442175_211121105_oBookmark the permalink.

Comments are closed.