အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Date : 5 July, 2017

19489439_119589981977015_1791376820_n

တင်ဒါပိတ်ရက်အား (၃၀-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ (၁၀-၇-၂၀၁၇) ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ထားပါသည်။

 

19489439_119589981977015_1791376820_n

Download Tender Specifications

Download Promote e-ServicesBookmark the permalink.

Comments are closed.