မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များနှင့် ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်များ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စာရင်း ကြေညာခြင်း


Date : 1 October, 2018

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများမှ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(၂၉)ကျောင်းနှင့် ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်(၂၄) ကျောင်းတို့၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်အသီးသီးသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိကြသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အနေဖြင့် မိမိတို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသည့် တက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်းအပ်နှံနိုင်ရေးနှင့် သင်တန်းရေးရာ ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်စာအုပ်ပါ ညွှန်ကြားချက်များ အတိုင်း သတ်မှတ်ချိန်များအတွင်း အချိန်မီဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း တစ်ပါတည်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မော်လမြိုင်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(စစ်တွေ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(လားရှိုး)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပင်လုံ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)

ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မိထ္ထီလာ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရမည်းသင်း)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကလေး)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)

ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(သထုံ)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(စစ်တွေ)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လားရှိုး)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပင်လုံ)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကျိုင်းတုံ)

ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မိထ္ထီလာ)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ကလေး)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပခုက္ကူ)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပြည်)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(တောင်ငူ)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဟင်္သာတ)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြိတ်)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bookmark the permalink.

Comments are closed.