Laws

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေများ
              နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးပါသည့် အောက်ဖော်ပြပါ အသိဉာဏ် ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ(၄)ခုအား မူကြမ်းရေးဆွဲပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါ၍ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါသည်-
(၁) တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ
(၂) စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ
(၃) ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေ
(၄) မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ
သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာဥပဒေများ
                သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် လွန်စွာအရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသဖြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၊ သတင်း အချက်အလက်နည်းပညာ၊ လေကြောင်းနှင့်အာကာသဆိုင်ရာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တစ်ဖက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေ(၃)ခုအား မူကြမ်းရေးဆွဲပြီးစီး၍ လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါသည်-
(၁) သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဥပဒေ
(၂) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဥပဒေ
(၃) မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေ

Comments are closed.