International Collaboration

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

 

၁။      သြစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၂။      ဘရာဇီးလ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၃။      တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၄။      ဂျာမနီပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၅။      အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၆။      အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၇။      အစ္စရေးနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၈။      ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၉။      ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၁၀။   မလေးရှားနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၁၁။    စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၁၂။    အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၁၃။    ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

Comments are closed.